Jantins Plåt AB

Auktoriserade
inom plåtslageri

Jantis Plåt AB är ett auktoriserat plåtslageri i Västerås med över 30 års erfarenhet inom branschen. Som auktoriserad är det ett krav att arbeta med hög kvalitet för att säkerställa korrekt utförande av arbetet, samt att erbjuda garantier och försäkringar. Med oss kan du känna dig trygg i att du kommer få rätt hjälp. Vi fokuserar också på hållbart företagande och miljöskydd, samt att skapa en positiv arbetsmiljö för våra anställda.

Vilka vi är

Vi som driver Jantins Plåt AB driver även företaget PL Plåtlister AB. Genom Jantins Plåt AB arbetar vi med plåtslageri medan fokuset inom PL Plåtlister AB är måttanpassad plåt samt tillverkning. Vår ambition är att kunna erbjuda heltäckande hjälp inom brasnchen.

Vad vi gör

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid kompetens och kvalité. Här möts du alltid av utbildad personal som har kompetensen som krävs för ditt arbete. Därmed kan vi också uppnå hög kvalité på utförda arbeten. Som kund får du 10 års garanti på utfört arbete. 

VÅRA TJÄNSTER

Byggnadsplåtslageri

Vi är experter på byggnadsplåtslageri. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och miljöskydd, levererar vi professionella tjänster. Från takbyte till plåtdetaljer, vi ökar värdet på din fastighet och skyddar den samtidigt.

Måttanpassad plåt

Vi hjälper till med måttanpassad plåt för både tak och fasad. Låt oss hjälpa dig med stuprör, hängrännor, fönsterbleck och vindskivor med mera. Vi erbjuder plåtdetaljer som har skyddande effekt och som ökar fasadens livslängd.

Plåtslagare

Vi är ett auktoriserat plåtslageri som kan hjälpa till med det mesta inom plåt. Genom att byta tak eller andra plåtdetaljer, inklusive vattenavrinning och fönsterbleck, gör du en klok investering som ökar värdet på din fastighet och skyddar den när det görs på rätt sätt.

Plåttak

Ett korrekt installerat plåttak ger skydd mot väder och vind samtidigt som det förbättrar utseendet. Det är en kostnadseffektiv lösning med minimalt underhåll som behåller sitt utseende och funktionella egenskaper under lång tid framöver.

Takavvattning

Vår expertis inom takavvattning garanterar professionell hjälp för ditt projekt. Vi ser till att din fastighet är väl skyddad mot vattenintrång med högkvalitativa lösningar. Lita på oss för pålitlig och effektiv takavvattning som säkerställer hållbarhet och trygghet.

Taksäkerhet

Sotare är ett yrkesområde som kräver fasta taksäkerhetsanordningar för att arbeta säkert. Vi erbjuder installation och rådgivning om olika säkerhetsprodukter som tak- och väggstegar, tak- och gångbryggor, nockräcken, fästen för livlina och snörasskydd.

Jantins Plåt AB

BRANDTHOVDAGATAN 24, 721 35 Västerås
070-635 67 35